KD כפתורי את דבי בע"מ היא חברה העוסקת במתן שירותי שמאות ביטוח פרטית,
טיפול הנדסי וניהול נזקי רכוש עבור ציבור המבוטחים במדינת ישראל מול חברות הביטוח.

אנו לא עובדים עבור חברות הביטוח
חברתנו מציעה ליווי מקצועי לאורך כל שלבי שיקום הנזק, קביעת אומדן הנזק, שמירה על
האינטרסים הבלעדיים שלך ומתן עזרה בשיקום מהיר של הנזק והכול תוך הקפדה על
סטנדרטים מקצועיים גבוהים וקודים אתיים ברורים.

אנו נסייע בידך להתמודד מול חברת הביטוח כשווה מול שווים
חשוב כי מיד לאחר קורות הנזק, תפנה/י אלינו כדי שנדריך אותך כיצד למצות את מלוא הזכויות
שבפוליסה, וכיצד להתמודד מול נציגי המבטחת (שמאים, חוקרים, מהנדסים וכו'),
אשר להם אינטרס שונה משלך.

באמצעותנו תקבל/י את המירב המגיע לך על פי הפוליסה.

נשמח לעמוד לשירותכם